Z Neadoo współpracujemy od 2012 roku. Jest to poznańska agencja interaktywna zorientowana na innowacyjny marketing internetowy.

Nasze działania:
  • Dostarczyliśmy diagnozę procesów biznesowych, analizę wewnętrznych procesów biznesowych oraz wdrożenie struktury funkcjonalno-organizacyjnej, dostarczenie narzędzi poprawy efektywności kosztowej, usprawnienia komunikacji między zespołami.
  • Wspieraliśmy stworzenie biznes planu dla funduszu inwestycyjnego venture capital, dotyczącego samoobsługowej platformy reklamy efektywnościowej Adtify.pl.