Dostarczamy dane dla rozwoju Twojej organizacji. Oferujemy przeprowadzenie badań ilościowych, jakościowych, ewaluacyjnych w wybranych obszarach tematycznych. W szczególności proponujemy badanie atrakcyjność produktów oraz analizy rynku.

Proponujemy realizację badań:
  • Jakościowych poprzez IDI, FGI, wywiady eksperckie, obserwacje uczestniczące
  • Ilościowych poprzez PAPI, CAPI, CATI, CAWI
  • Ewaluacje
  • Analizy danych zastanych.
Proponujemy diagnozę problemów badawczych oraz ścieżkę przygotowania badania, jego realizacji i ewaluacji.

Zdjęcie - podpis dokumentów